OVAK kent een PR en activiteiten commissie. Deze commissie heeft naast een voorzitter en een secretaris nog 3 à 4 leden.
Veel OVAK leden vinden het prettig om elkaar regelmatig op ongedwongen wijze te ontmoeten. Het is dan ook een goede gewoonte om in de periode van september t/m mei 4 keer per maand zg. themamiddagen te organiseren.
Gekozen kan worden voor een lezing over tal van onderwerpen die de interesse en belangstelling hebben van onze ouderen. Soms wordt een film vertoond of kunnen vakantiebeelden worden geprojecteerd.
De aanvangstijd van deze middagen is in principe om 14.00 uur.
Plaats (tenzij anders aangegeven): het Parochiehuis Gerberastraat.
Ook bemant deze commissie twee keer in het jaar een stand in Kudelstaart of Aalsmeer.
Tevens nemen zij ook de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie voor hun rekening.
Deze PR en activiteitencommissie komt ongeveer driemaal in het jaar bijeen om over de programma onderdelen te vergaderen en om die vervolgens definitief vast te stellen.