Wat kunt u verwachten van de OVAK Reiscommissie?

De Reiscommissie, bestaande uit 2 leden, organiseert jaarlijks diverse dagtochten en in de kerstperiode iets traditioneels. Tijdens de dagtochten is er altijd OVAK Reis begeleiding aanwezig en een “E.H.B.O.er”.
Informatie m.b.t. de activiteiten wordt vermeld in de Doorvaart en op de website.

Inschrijving kan via e-mail (Reizen@ovakaalsmeer.nl) met het aanmeldingsformulier, afgedrukt in de Doorvaart, of per email.
Lidmaatschap OVAK is vereist voor deelname aan de activiteiten.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van de commissieleden. Namen, telefoonnummers en/of het e-mailadres staan vermeld in de Doorvaart en op het desbetreffende aanmeldingsformulier.