Als u van tennissen houdt dan is het volgende aanbod mogelijk voor u interessant! Er kan worden getennist bij Racket Sport (Hornmeer) en de vaste speeldag is de dinsdag. Gestart wordt om 10.00 uur en er is een uitlooptijd tot uiterlijk 13.00 uur. De kosten zijn € 3.75 per persoon. Bij grote drukte wordt er ingedeeld naar min of meer gelijke sterkte. Als er minder deelnemers zijn dan wordt er met rackets ingedeeld, de zg. toss. Dan is het altijd verrassend welke combinaties er worden gevormd. De heren Zandvliet en Maarsen hebben de leiding en zij benadrukken dat het sociale contact naast het sportieve gebeuren de uitgangspunten zijn. Ook donderdags kan op beperkte schaal worden getennist. Er is dan geen leiding en de beschikbaarheid van de banen is een blijvend heikel punt omdat de hal eigenaar zelf de verhuur in de hand wil houden.

Aandachtspunt:
OVAK leden hebben de mogelijkheid om in hun eigen tijd een baan te huren tegen het OVAK tarief van € 3.75 per uur. Uiteraard moet op verzoek wel de lidmaatschapskaart getoond kunnen worden en moet er een baan beschikbaar zijn.

Veel sportplezier gewenst!